Retourbeleid

 

Ontbinden (herroepingsrecht) 
 

Ben je niet helemaal tevreden met je bestelling uit de webshop van Rise From Love? Dan kun je de overeenkomst soms ontbinden (dit wordt ook wel ‘herroepen’ genoemd). Op deze pagina leg ik je uit hoe je dit kunt doen.  

 

Privé retreats 

Voor de privé retreats geldt geen herroepingsrecht. 

 

Coaching  

Kom je erachter dat het coachingstraject toch niet bij je past? Binnen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, heb je het recht om de overeenkomst te ontbinden (dit is jouw wettelijke herroepingsrecht). Ik waardeer het als je aangeeft waarom je gebruik wilt maken van jouw herroepingsrecht, maar dit ben je niet verplicht. Jouw herroepingsrecht oefen je uit door het modelformulier voor ontbinding in te vullen en op te sturen of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan mij. Je kan bijvoorbeeld mailen naar hello@risefromlove.com. Wanneer jij binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit de overeenkomst te herroepen, en we nog niet zijn gestart in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Zijn we wel al begonnen in deze periode, dan kan ik naar rato kosten voor dat deel van het traject dat al heeft plaatsgevonden, in rekening brengen. 

 

Let op: Je hebt geen recht van ontbinding bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien: 

1°. de nakoming is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en 

2°. je hebt verklaard afstand te doen van jouw recht van ontbinding zodra ik de overeenkomst ben nagekomen. 

Terugbetaling 
Na de dag van ontvangst van je verklaring tot ontbinding, ontvang je binnen 14 dagen de door Rise From Love ontvangen betalingen terug. Je krijgt het volledige aankoopbedrag terug. Rise From Love betaalt je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Hier zijn voor jou geen extra kosten aan verbonden.  

Meer info 
Als je nog vragen hebt, kun je altijd een e-mail sturen naar hello@risefromlove.com of het contactformulier invullen. Ik streef ernaar om jouw vragen binnen 48 uur te beantwoorden. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rise From Love verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@risefromlove.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rise From Love verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Rise From Love analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Rise From Love verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Rise From Love maakt geen gebruik van ‘profiling’ of geautomatiseerde beslissingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rise From Love bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Rise From Love verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rise From Love blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rise From Love gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Rise From Love gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Naam cookie: pll_language       
Soort cookie: Functioneel         
Beschrijving: This cookie is set by Polylang plugin for WordPress powered websites. The cookie stores the language code of the last browsed page.         
Bewaartermijn: 1 jaar

Naam cookie: PHPSESSID
Soort cookie: Noodzakelijk
Beschrijving: This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users’ unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
Bewaartermijn: 1 jaar

Naam cookie: hustle_module_show_count-popup-1
Soort cookie: Anders
Beschrijving: Geen beschrijving
Bewaartermijn: 1 maand

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rise From Love en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@risefromlove.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Rise From Love wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rise From Love neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@risefromlove.com. Rise From Love heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Fysieke toegangscontroles

– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

-Anti-virus programma’s

– Het maken van back-ups van persoonsgegevens

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 april, 2021. Rise From Love behoudt zich het recht voor wijzigingen