Disclaimer

 

Wat fijn dat je mijn website aan het bekijken bent. De door mij op deze website aangeboden informatie is zorgvuldig samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en / of onjuist is. Ik kan niet garanderen dat de informatie juist, actueel, volledig of kwalitatief is. De prijzen die op deze website worden getoond zijn dan ook onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.  

 

Alle teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s en andere materialen op deze website mogen niet zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming worden gewijzigd, gekopieerd of op andere wijze door jou worden gebruikt. Op deze materialen rusten namelijk intellectuele eigendomsrechten. Ben je geïnspireerd geraakt door mijn website en wil je graag gebruikmaken van auteursrechtelijk beschermd materiaal? Stuur dan even een e-mail naar hello@risefromlove.com.  

 

Op mijn website worden diensten aangeboden op het gebied van holistische coaching. Deze diensten zijn niet bedoeld voor mensen onder de 18 jaar. Je begrijpt en erkent dat ik deze diensten niet aanbied als gecertificeerd psycholoog en mijn aanbod op geen enkele manier een vervanging is voor therapie, counseling en/of geestelijke gezondheidszorg. Ik geef geen medisch advies. Heb je vragen over jouw (mentale) gezondheid? Dan dien je dit altijd met jouw arts te bespreken. Je begrijpt dat, vanwege de aard van mijn werkzaamheden, soms best heftige energieën los kunnen komen. Uiteraard begeleid ik je hier zo goed mogelijk in. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om tijdig aan te geven dat iets niet helemaal goed voelt, of dat je wilt stoppen met een sessie of traject.  

 

Voor de plant ceremonies geldt bovendien dat je deze dient te vermijden wanneer je zwanger bent, een hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten hebt, antidepressiva slikt of overige medicatie gebruikt, of gevoelig bent voor psychoses. Bespreek dit gerust met mij. Zorg er daarnaast voor dat je voldoende water neemt voor, tijdens en na de plant ceremonie.  

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rise From Love verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@risefromlove.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rise From Love verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Rise From Love analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Rise From Love verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Rise From Love maakt geen gebruik van ‘profiling’ of geautomatiseerde beslissingen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rise From Love bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Rise From Love verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rise From Love blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rise From Love gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Rise From Love gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Naam cookie: pll_language       
Soort cookie: Functioneel         
Beschrijving: This cookie is set by Polylang plugin for WordPress powered websites. The cookie stores the language code of the last browsed page.         
Bewaartermijn: 1 jaar

Naam cookie: PHPSESSID
Soort cookie: Noodzakelijk
Beschrijving: This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users’ unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
Bewaartermijn: 1 jaar

Naam cookie: hustle_module_show_count-popup-1
Soort cookie: Anders
Beschrijving: Geen beschrijving
Bewaartermijn: 1 maand

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rise From Love en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@risefromlove.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Rise From Love wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rise From Love neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@risefromlove.com. Rise From Love heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Fysieke toegangscontroles

– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

-Anti-virus programma’s

– Het maken van back-ups van persoonsgegevens

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 april, 2021. Rise From Love behoudt zich het recht voor wijzigingen