Algemene Voorwaarden

Hi lieve lezer!  
 

Ik ben Priya, een ervaren holistische coach die jou dolgraag wil begeleiden op je reis naar de volgende krachtige en authentieke versie van jezelf. Ik werk vanuit mijn kernwaarden: vertrouwen, gelijkwaardigheid en eerlijkheid. In deze algemene voorwaarden vind je die kernwaarden terug, en leg ik je uit hoe we samen aan de slag gaan. Mijn algemene voorwaarden zijn eerlijk, duidelijk en liefdevol. Ingewikkelde juridische woorden laat ik dan ook liever achterwege. Ik begrijp heus dat je niet heel blij wordt van het moeten doorspitten van weer een set algemene voorwaarden (hoe vaak lees jij ze eigenlijk?). Toch is het belangrijk om ze even aandachtig door te nemen. Zo verkleinen we de kans op onnodige misverstanden en kunnen we ons volledig focussen op jouw innerlijke reis.  

– Priya 

 

Het begin van jouw innerlijke reis 
 

 1. Jouw holistische coach 

Ik ben Priya Sjambar, jouw holistische coach! Als holistische coach help ik mensen om zichzelf te zien via een innerlijke reis naar binnen en zo hun pijn om te zetten in een doel. Dit doe ik via 1-op-1 coaching, plantceremonies en privé retreats in het mooie Spanje. Wellicht heb je op mijn website gelezen dat ik een achtergrond heb in de psychologie. Ik handel niet vanuit de hoedanigheid van zorgverlener. Mijn diensten en producten, waaronder plantceremonies, zijn op geen enkele manier een vervanging voor therapie, counseling en/of geestelijke gezondheidszorg. Ik geef geen medisch advies. Heb je vragen over jouw (mentale) gezondheid? Dan dien je dit altijd met jouw arts te bespreken. Tot slot is het belangrijk dat jij altijd zelf stappen onderneemt wanneer we een samenwerking aangaan.  

Goed om te weten: deze algemene voorwaarden zien uitsluitend op de 1-op-1 coaching en plant/cacao cermonies die ik aanbied en dus niet op de privé retreats (daarvoor heb ik andere algemene voorwaarden opgesteld).  

Ik vind het ontzettend belangrijk om transparant te communiceren en daarmee duidelijkheid te creëren voor mijn klanten (en voor mijzelf!). Je mag dan ook altijd even mailen als je met iets zit. Contact opnemen kan via hello@risefromlove.com. 

En nog een paar belangrijke nummers: 

KvK-nummer: 72459921 

BTW-nummer: NL001175870B40 

 

 1. Waarvoor kies je? 

Op mijn website (www.risefromlove.com) kun je mijn concrete aanbod terugvinden. Zo kan je zelf kiezen, hoe ik je mag helpen. Of je nou via een plant/cacao ceremonie in een intieme setting aan de slag wilt of een uitgebreid coaching programma wilt volgen: ik kijk ernaar uit je de volledige aandacht te geven die je verdient. Kies je voor 1-op-1 coaching? Dan kun je een coachingspakket of losse coachingssessie direct aanschaffen via mijn website. Wanneer je klikt op de knop “Place Order”, plaats je een bindende bestelling en ontvang je daarna van mij nog even een mailtje waarin ik jouw bestelling bevestig (“de orderbevestiging”).   

Ik doe mijn best om mijn website zo goed mogelijk up-to-date te houden. Toch kan het voorkomen dat het aanbod dat via mijn website wordt aangeboden, (tijdelijk) niet  verkrijgbaar is. Bijvoorbeeld omdat mijn agenda al volledig is volgeboekt met coaching gesprekken. Natuurlijk stuur ik je hierover dan een berichtje. 

Op mijn website kan je ook lezen hoeveel een plant/cacao ceremonie of 1-op-1 coachingsprogramma precies kost en wat je van mij mag verwachten. Hoewel ik mijn best doe om mijn aanbod zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven zodat ik de juiste verwachtingen schep, kan het natuurlijk voorkomen dat de website een keer een “foutje” bevat. Als het een duidelijke fout betreft (dit noemen ze in de juridische wereld ook wel een “kennelijke vergissing of kennelijke fout”) kan ik hier niet aan worden gebonden. Wel zo eerlijk, toch? 
 

 1. Samenwerken vanuit autonomie en gelijkwaardigheid

Natuurlijk mag je van mij verwachten dat ik het voortouw neem en je de juiste richting op wijs. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk dat jij, als autonoom persoon, ook zelf jouw verantwoordelijkheid neemt. Voelt er iets niet goed tijdens de plant/cacao ceremonie? Laat het mij dan weten. Heb je het idee dat je vastloopt tijdens het coachingstraject? Communiceer dit dan op tijd.  

 

Vanuit verbinding  

 1. 1–op-1 coachingstraject (10 sessies)

Een coachingstraject bestaat uit 10 coachingsessies van elk 45 minuten.  

Het eerste oriënterende gesprek is een mooie kans om met elkaar kennis te maken en aan te voelen of we de juiste match zijn. Dit eerste gesprek is dan ook gratis. Je kan de datum en tijd van het eerste gesprek trouwens zelf inplannen via mijn website. Omdat ik wel een plekje voor je reserveer in mijn agenda, stel ik het op prijs als je op tijd (maar uiterlijk 24 uur van tevoren) laat weten als je het gesprek wilt annuleren of verplaatsen. Doe je dit niet? Dan kunnen we alsnog een oriënterend gesprek inplannen, maar breng ik deze wel in rekening. Is het oriënterende gesprek een succes en gaan we samen het avontuur aan? Dan spreken we vervolgens, in onderling overleg, de data en tijden van de vervolggesprekken af. 

De coachgesprekken worden gehouden via Zoom. Zorg voor een goede internetverbinding en een goedwerkende laptop. Wil je het gesprek opnemen? Geef mij dan voordat we beginnen even een seintje. 

Jouw deelname aan een coachingstraject is persoonsgebonden. Dit betekent o.a. dat jij niet zomaar een vervanger mag aanwijzen, tenzij jij hiervoor voorafgaand toestemming aan mij hebt gevraagd. 

Coaching vraagt om maatwerk. Wat er nodig is, kan per week verschillen. Ik vind het daarom essentieel dat ik de vrijheid heb om de inhoud van het coachingstraject aan te passen, wanneer ik voel dat dit de juiste beslissing is. Natuurlijk maken we dit soort beslissingen altijd in goed overleg.  

Het coachingstraject is 1 jaar geldig nadat de overeenkomst is gesloten.  

 

 1. 1–op-1 coaching, losse sessie

De coachgesprekken worden gehouden via Zoom. Zorg voor een goede internetverbinding en een goedwerkende laptop. Wil je het gesprek opnemen? Geef mij dan voordat we beginnen even een seintje. 

Indien jij te laat op jouw afspraak verschijnt, houdt dit in dat jouw individuele sessie zal worden ingekort. 

 

 1. Plant/cacao ceremonie

Samen beslissen we of de plant/cacao ceremonie online of offline zal plaatsvinden. Hebben we afgesproken dat de ceremonie online zal worden gehouden? Zorg dan voor een goede internetverbinding en een werkende laptop. Het zou zonde zijn als de ceremonie rommelig verloopt omdat er technische problemen zijn.  

Ik vind het belangrijk dat we voor de plant/cacao ceremonie een intieme setting creëren, waar iedereen zich veilig in voelt. Daarom houd ik een max. van 3 personen per ceremonie aan.  

Bij een online ceremonie is het de bedoeling dat je zelf voor de cacao zorgt. Op verzoek verzend ik met liefde cacao naar je toe (alleen binnen Nederland of Spanje). Eventuele verzendkosten komen wel voor jouw rekening.  

 

 1. Onze verwachtingen afstemmen

Op (innerlijke) reis gebeuren er soms onverwachte dingen. Ik vind het belangrijk dat jij durft te vertrouwen op mijn kennis, maar ook jouw eigen verantwoordelijkheid neemt.  

Je begrijpt dat het effect van coaching of een plant/cacao ceremonie samenhangt met jouw eigen inzet. Je hebt als autonoom persoon zelf een verantwoordelijkheid om actie te ondernemen en opgedane kennis en ervaringen in jouw dagelijks leven toe te passen.  

Ik hou van open en eerlijke communicatie. De kracht van coaching of een plant/cacao ceremonie is namelijk in grote mate afhankelijk van de mate van openheid en vertrouwen tussen jou en mij. Zo moedig ik je aan om zo open mogelijk te communiceren wat jouw behoeftes zijn, wat je van mij verwacht en waar je bang voor bent.  

Ik doe mijn uiterste best voor jou en tijdens onze tijd samen, mag je mijn volledige aandacht verwachten. Het garanderen van resultaten doe ik daarentegen niet. In juridisch jargon: ik heb alleen een inspanningsverplichting. 

 

 1. Op basis van vertrouwen 

Ik vind het belangrijk dat jij je veilig voelt om naar binnen te keren om zo jouw innerlijke reis te kunnen beginnen. Je mag van mij dan ook verwachten dat ik vertrouwelijk omga met de informatie die je met mij deelt. Andersom ga ik er ook vanuit dat jij vertrouwelijke informatie (gegevens waarvan jij weet of redelijkerwijs kan weten dat deze een vertrouwelijk karakter hebben), geheimhoudt.  

 

 1. Beëindigen van jouw coachingstraject, jouw wettelijke bedenktijd

Als we gaan samenwerken, gaan we echt een commitment met elkaar aan. Tegelijkertijd kan het natuurlijk altijd gebeuren dat onze wegen eerder scheiden.  

Herroepingsrecht: Kom je erachter dat het coachingstraject toch niet bij je past? Binnen 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, heb je het recht om de overeenkomst te ontbinden (dit is jouw wettelijke herroepingsrecht). Ik waardeer het als je aangeeft waarom je gebruik wilt maken van jouw herroepingsrecht, maar dit ben je niet verplicht. Jouw herroepingsrecht oefen je uit door het modelformulier voor ontbinding in te vullen en op te sturen of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan mij. Wanneer jij binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit de overeenkomst te herroepen, en we nog niet zijn gestart in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Zijn we wel al begonnen in deze periode, dan kan ik naar rato kosten voor dat deel van het traject dat al heeft plaatsgevonden, in rekening brengen.  

Annuleren: Wil je het traject annuleren? Dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: 

 • Tot twee weken voor aanvang van de eerste sessie kun je kosteloos annuleren.  
 • Annulering binnen twee weken t/m start van de eerste sessie: 25% van de overeengekomen prijs wordt in rekening gebracht. 
 • Annulering vanaf de start van de eerste sessie t/m twee weken daarna: 50% van de overeengekomen prijs wordt in rekening gebracht. 
 • Annulering nadat het programma al twee weken is gestart: 100% van de overeengekomen prijs wordt in rekening gebracht. 

Ook ik kan ervoor kiezen om het coachingstraject tussentijds te beëindigen. Misschien klikt het gewoon echt niet of ben ik ervan overtuigd dat een ander jou beter kan helpen. Als ik het gevoel heb dat het de juiste beslissing is om onze samenwerking stop te zetten, mag ik ervoor kiezen om de overeenkomst per direct te beëindigen. Natuurlijk maak ik zo’n beslissing niet lichtvaardig (ook ik ga een commitment aan!) en stel ik je hier zo snel mogelijk van op de hoogte.  

 

 1. Verplaatsen of annuleren van een losse coachingsessie

Het kan een keer voorkomen dat je een gesprek moet verplaatsten, omdat er iets tussen is gekomen. Laat het me wel zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van tevoren weten, via een e-mail, appje of Instagram DM. Binnen 24 uur geannuleerd, of is er sprake van een no show? Dan wordt het volledige bedrag voor de sessie in rekening gebracht en kan je de sessie helaas niet meer inhalen.  

Ook ik kan besluiten om een coachingsessie te verplaatsen, indien ik daarvoor een goede reden heb. Natuurlijk laat ik dit zo snel mogelijk aan jou weten. In goed onderling overleg, kunnen we een alternatieve datum en tijdstip afspreken. 

 

 1. Verplaatsen of annuleren van een plant/cacao ceremonie

Het kan gebeuren dat je de plant/cacao ceremonie wilt verplaatsten of annuleren. Laat het me wel zo snel mogelijk, maar uiterlijk 24 uur van tevoren weten, via een e-mail, appje, Instagram DM of sms. Binnen 24 uur geannuleerd, of is er sprake van een no show? Dan wordt het volledige bedrag voor de ceremonie in rekening gebracht en kan je de ceremonie niet meer inhalen. 

Ook ik kan besluiten om een ceremonie te verplaatsen, indien ik daarvoor een goede reden heb. Natuurlijk laat ik dit zo snel mogelijk aan jou weten. In goed onderling overleg, kunnen we een alternatieve datum en tijdstip afspreken. 

 

 1. Met oog voor de mens

Bovenstaande bepalingen over annuleren, verplaatsen en no shows, vormen mijn basisregels. Ik kan natuurlijk besluiten om (in jouw voordeel) af te wijken van deze regels, als de situatie daarom vraagt. Ik heb altijd een open oog voor de mens.  

 

Jouw investering, mijn aandacht 

 1. Waar bestaat jouw investering uit?

Jouw investering bestaat uit de afgesproken prijs (die je op de website kunt terugvinden of die we samen hebben afgesproken) en extra (on)kosten die ik moet maken om voor jou de juiste ervaring te kunnen creëren, zoals reiskosten. Wanneer je het bijvoorbeeld fijn vindt als ik de cacao voor een online cacao ceremonie van tevoren aan je opstuur, reken ik daar extra kosten voor. Hier ben ik altijd transparant over. 

Losse sessies dien je altijd vooraf te voldoen.  

Als de investering voor het coachingstraject eigenlijk iets te groot voor je is, maar we beiden aanvoelen dat het traject op dit moment de juiste keuze is, kan je in overleg in termijnen betalen. Hiervoor wordt 5% administratie kosten berekend over het totaalbedrag. 

Indien je niet op tijd betaalt, zal ik je eerst een herinnering sturen om je hierop te wijzen en krijg je een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling nog steeds uit? Dan zal ik helaas wat strenger moeten worden en breng ik wettelijke rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten in rekening.   
 

 1. Mijn prijzen kunnen veranderen

Ik mag mijn prijzen op elk gewenst moment wijzigen. Ik zal mijn prijzen niet wijzigen gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, tenzij er sprake is van een verandering van het btw-tarief. Indien ik mijn prijzen verhoog binnen 3 maanden nadat jij een overeenkomst met mij hebt gesloten, mag je de overeenkomst ontbinden.  

 

Teleurstellingen (voorkomen) 
 

 1. Wees eerlijk

Heb je een klacht? Dat vind ik heel vervelend. Laat het mij zo snel mogelijk weten door een e-mail te sturen naar hello@risefromlove.com. Ik waardeer het wanneer je een klacht over een bijeenkomst (zoals een plant/cacao ceremonie) op de dag zelf meldt, zodat ik direct kan reageren. 

Wanneer ik het met je eens ben, zal ik natuurlijk zo spoedig mogelijk met een redelijke oplossing komen. 

 

 1. Mijn (beperkte) aansprakelijkheid

Het kan altijd gebeuren dat er iets verkeerd gaat of misschien verloopt het allemaal wel heel anders dan verwacht. De aard van mijn werkzaamheden, maakt het lastig om precies te voorspellen hoe een ceremonie of sessie eruit zal komen te zien. Zo kunnen er bijvoorbeeld tijdens een plant/cacao ceremonie of healing energieën loskomen, die best pittig kunnen aanvoelen. Ik vind het belangrijk dat je hier bewust van bent.  

En dan eventjes heel formeel: voor zover ik toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst en jij daardoor schade lijdt, ben ik enkel aansprakelijk voor directe schade.  

Mocht ik aansprakelijk zijn, dan is de maximale verschuldigde vergoeding de afgesproken prijs voor de opdracht, met een maximum van €1.000,-.  

De beperkingen van mijn aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde. 

Iedere vordering en / of claim, verjaart jegens mij binnen 12 maanden nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen. 
 

 1. Als we er echt niet uitkomen

  Is er een conflict ontstaan? Dan gaan we eerst samen om de tafel zitten met een lekker kopje thee (of cacao?!) erbij om naar een oplossing te zoeken. Mochten we er echt samen niet uitkomen, dan kunnen we naar de rechter. De rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd om van ons conflict kennis te nemen. Als consument heb jij binnen 1 maand nadat ik mij schriftelijk op de bevoegdheid van de rechtbank Rotterdam heb beroepen, de mogelijkheid om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, ter beslechting van ons geschil.   
   
  Op onze overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. 

 

Tot slot 

 1. Overmacht 

Is er sprake van overmacht? Dan hoef ik mijn verplichtingen naar jou toe niet na te komen. Maar wat is overmacht nou precies? Overmacht wordt vaak ook wel ‘force majeure’ genoemd en is elke omstandigheid, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen en waardoor ik mijn verplichtingen redelijkerwijs niet kan nakomen.  

 

 1. Wijzigen van mijn voorwaarden

Ik mag ervoor kiezen om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Ik informeer jou minimaal twee weken van tevoren over de wijziging en de ingangsdatum daarvan (tenzij het een kleine wijziging betreft). Als het een ingrijpende wijziging betreft, heb jij het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

 

 1. Overige bepalingen

Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijft de rest van de algemene voorwaarden gewoon in stand. 

Ik mag besluiten om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 zijn niet van toepassing op onze overeenkomst.

1 – Inleidende bepalingen
Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. a)  Opdracht: de overeengekomen dienstverlening. Hieronder vallen ook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van de Opdracht;
 2. b)  Opdrachtgever: de persoon die een coaching sessie, helingsmodule of cursus afneemt of deelneemt aan een evenement. volgt c.q. wenst te volgen;
 3. c)  Partij: Rise From Love of de Opdrachtgever;
 4. d)   Partijen: Rise From Love en de Opdrachtgever;
 5. e) Coaching: Een door Rise From Love aangeboden vorm van coaching, namelijk 1 op 1 coaching (een door Rise From Love aangeboden coaching voor volwassenen); relatiecoaching voor koppels (een door Rise From Love aangeboden coaching voor volwassenen koppels bestaande uit onder andere Emotionally Focused Therapy (EFT)) of businesscoaching (een door Rise From Love aangeboden coaching voor ondernemers);
 6. f) Spirituele helingsmodaliteiten: door Rise From Love aangeboden alternatieve helingsmodaliteiten waaronder Soul Realignment en Light language transmissions;
 7. g) Cursussen; door Rise From Love aangeboden online cursussen voor volwassenen, die zelfstandig te volgen zijn.
  h) Evenementen; nader te omschrijven evenementen geboden door Rise From Love
 8. i)  Schriftelijk: hieronder wordt in deze Algemene Voorwaarden ook het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail begrepen, zolang de authenticiteit van de elektronische communicatie en de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht en alle overige werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Rise From Love.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden ingeschakeld. Rise From Love zal bij het inschakelen van derden steeds de nodige zorgvuldigheid betrachten. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) zijn niet van toepassing.
 3. Partijen kunnen in goed overleg afspraken maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, indien dit schriftelijk wordt vastgelegd. Zulke afspraken hebben voorrang op deze Algemene Voorwaarden, maar de afwijking geldt enkel voor de Opdracht waarvoor deze afwijking is afgesproken.
 4. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien Rise From Love niet steeds de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Rise From Love in de toekomst niet naleving van deze voorwaarden kan verlangen.
 6. Rise From Love heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen (dit zal tijdig worden gemeld door Rise From Love). Indien er sprake is van een ingrijpende wijziging volgens artikel 6:237 sub c van het BW, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

2- Producten
Artikel 3: Coaching (1-op-1, relatie en business)

 1. De kosten voor alle aangeboden coachingssessies worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en worden niet gedaan vanuit de hoedanigheid van GZ-psycholoog. Deze vallen daarom niet onder de wetgeving van de Nederlandse Zorg en GGZ-regelgeving.
 2. De Opdrachtgever kan enkel losse sessies boeken die online aangeboden worden.
 3. Aanmelding voor alle typen coaching bij Rise From Love kan online via het boekingssysteem.
 4. Rise From Love mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, zonder dat daarvoor toestemming van de Opdrachtgever vereist is.
 5. Een deelnemer is verplicht om Rise From Love op de hoogte te stellen van al datgene wat voor de coaching van belang zou kunnen zijn.
 6. Er wordt verwacht dat een deelnemer de instructies en eventuele opdrachten van Rise From Love opvolgt en uitvoert.
 7. De deelnemer begrijpt dat de coaching op vrijwillige basis worden gevolgd en dat het de verantwoordelijkheid van de deelnemer is om te bepalen wat hij/zij met de door Rise From Love gegegeven adviezen zal doen.
 8. Alle producten zijn persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar en kunnen ook niet gedeeld worden met anderen.
 9. Indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt van zijn/haar recht om een dienst bij te wonen, vindt er geen restitutie plaats van het geld.
 10. Lessen vinden plaats via Zoom. Opdrachtgever ontvangt direct een link na boeking en betaling.
 11. Een Losse sessie geeft recht op één (1) losse online sessie op een van tevoren vastgelegd tijdstip.
 12. Losse sessies zijn onbeperkt aan te schaffen.
 13. Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.
 14. Een Losse Les wordt vooraf in rekening gebracht.

Artikel 4: Spirituele helingsmodaliteiten (Soul Realignment en Light language transmissions)

 1. De kosten voor de spirituele helingsmodaliteiten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 2. Aanmelding voor de spirituele helingsmodaliteiten bij Rise From Love kan online via het boekingssysteem of de webshop.
 3. Er wordt verwacht dat een deelnemer de instructies en eventuele opdrachten van Rise From Love opvolgt en uitvoert.
 4. Een deelnemer is verplicht om Rise From Love op de hoogte te stellen van al datgene wat voor de spirituele helingsmodaliteiten van belang zou kunnen zijn.
 5. De deelnemer begrijpt dat de spirituele helingsmodaliteiten op vrijwillige basis worden gevolgd en dat het de verantwoordelijkheid van de deelnemer is om te bepalen wat hij/zij met de door Rise From Love gegegeven adviezen zal doen.
 6. De spirituele helingsmodaliteiten wordt na boeking direct voldaan via elektronische betaling. Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.
 7. Spirituele helingsmodaliteiten zijn onbeperkt aan te schaffen.

 

Artikel 5: Cursussen

 1. De kosten voor cursussen worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
 2. Cursussen worden zelfstandig en online gevolgd door Opdrachtnemer in een beveiligde omgeving.
 3. De deelnemer begrijpt dat cursussen op vrijwillige basis worden gevolgd en dat het de verantwoordelijkheid van de deelnemer is om te bepalen wat hij/zij met de door Rise From Love gegegeven adviezen zal doen.
 4. Cursussen zijn na aanschaf onbeperkt toegankelijk voor zolang de website risefromlove.com online is.
 5. Rise From Love is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten die Rise From Love aan Opdrachtgever heeft verstrekt conform de overeenkomst. En daarmee wordt ook bedoeld: testen, readers, rapporten, modellen, trainingen, lezingen, workshops, oefenmateriaal en andere softwareprogramma’s.
 6. Opdrachtnemer mag alleen gebruik maken van deze producten ten behoeve van de Opdracht. Om de producten op een andere manier te gebruiken dan wel te vermenigvuldigen, zullen ze vooraf toestemming moeten vragen aan Rise From Love, aangezien Rise From Love rechtshebbende is op de intellectuele eigendomsrechten. Alleen als Rise From Love dan uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven, mogen de producten op een andere manier worden gebruikt.
 7. Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.

 

Artikel 7: Evenementen

Op dit moment worden er nog geen evenementen geboden. Algemene voorwaarden hiervoor volgen zodra dit van toepassing is.

3- Verplichtingen van de Opdrachtgever
Artikel 8: Verplichtingen

 1. De Opdrachtgever houdt zich aan de door Rise From Love gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement zoals opgenomen in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.
 2. De Opdrachtgever dient een medische contra-indicatie te melden aan Rise From Love.
 3. De Opdrachtgever dient de aanwijzingen op te volgen tijdens het leveren van de diensten.

4- Aanmelding
Artikel 9: Aanmelding

 1. Aanmelding voor alle diensten bij Rise From Love kan online via het boekingssysteem.
 2. Diensten waar geen afspraak voor nodig is worden via de webshop aangeschaft en binnen de op de website aangegeven termijn elektronisch geleverd c.q. na levering bevestigd per e-mail.

5- Betalingsvoorwaarden
Artikel 10: Tarieven en voorwaarden

 1. Rise From Love accepteert alleen betalingen via bankoverschrijvingen.
 2. Rise From Love hanteert geen betalingstermijn, de kosten worden direct voldaan bij boeking/afname.
 3. Rise From Love kan de factuur via elektronische weg sturen.
 4. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW (tenzij vrijgesteld van BTW).
 5. Rise From Love heeft het recht de prijzen aan te passen. Alle veranderingen zullen van te voren worden aangekondigd op de website. Indien binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, kan de overeenkomst worden ontbonden.
 6. Bij niet tijdige betaling verstuurt Rise From Love een schriftelijke herinnering waarin de mogelijkheid wordt geboden het nog verschuldigde bedrag binnen twee (2) weken te voldoen.
 7. Na het verstrijken van de nieuwe betalingstermijn is er sprake van verzuim en heeft Rise From Love het recht om de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen. Daarnaast zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die Rise From Love moet maken voor rekening van de klant.

6- Feestdagen, vakantie en annulering (door Rise From Love)
Artikel 11: Feestdagen en vakanties

 1. Rise From Love heeft het recht om de praktijk geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Dit zal natuurlijk tijdig worden gecommuniceerd door Rise From Love via e-mail.

Artikel 12: Annulering door Rise From Love

 1. Rise From Love heeft het recht om een vervanging te regelen in het geval van ziekte of andere onvoorziene omstandigheden.
 2. Indien een afspraak komt te vervallen, wordt dit zo spoedig mogelijk per e-mail doorgegeven. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste e-mailadres hiervan.
 3. Diensten die komen te vervallen wegens feestdagen, vakantie en/of annulering door Rise From Love, kunnen binnen twee (2) maanden door de Opdrachtgever worden ingehaald. Dit gebeurt altijd in goed overleg.

7- Afmelden Dienst
Artikel 13: Annuleringsvoorwaarden Opdrachtgever

 1. Een gereserveerde Dienst kan tot vierentwintig (24) uur voor aanvang van de afspraak per e-mail worden geannuleerd c.q. verplaatst.
 2. Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.
 3. Annuleringen die korter dan vierentwintig (24) uur voor aanvang van de afspraak gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht.

8- Huisregels
Artikel 14: Huisregels

 1. Iedere Opdrachtgever moet zich altijd aan de volgende huisregels van Rise From Love houden:
  1. Opdrachtgever is op tijd aanwezig voor afspraken.
  2. Wanneer Opdrachtgever niet alle informatie ontvangen heeft, stelt Opdrachtgever Rise From Love op de hoogte, zodat de benodigde informatie nogmaals verstrekt kan worden.
  3. De diensten worden gegeven met wederzijds respect: verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.

9- Aansprakelijkheid
Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de coaching, cursussen, evenementen of spirituele helingsmodaliteiten is vrijwillig en op eigen risico van de Opdrachtgever.
 2. Rise From Love is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (fysieke/geestelijke/materiele) gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 3. Rise From Love aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijke letsel, verlies, diefstal of schade verband houdende met het volgen van coaching/cursussen/spirituele helingsmodaliteiten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Rise From Love.
 4. Deelname aan een dienst is alleen mogelijk wanneer de gezondheid van de Opdrachtgever geen belemmering is. De Opdrachtgever moet bij twijfel voor de aanvang van afname van een contact opnemen met zijn/haar huisarts.
 5. De diensten zijn niet bedoeld om de reguliere gezondheidszorg te vervangen, maar juist om deze aan te vullen. Raadpleeg een (huis)arts indien nodig.

10- Overige bepalingen
Artikel 16: Nietigheid, inspanningsverplichting

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 2. Rise From Love zal de Opdracht altijd naar haar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren, maar is tot geen resultaat verplicht.

Artikel 17: Overdracht

 1. Het is niet toegestaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de Opdracht aan een derde over te dragen, tenzij Rise From Love hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsma